Ενθρονιστήριος Λόγος Μητροπολίτου Αμερικής κ. Δημητρίου

Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες,

Σεβαστοί Πατέρες,

Φίλτατοι αδελφοί μου εν Χριστώ,

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μαθητής του Αγ. Παύλου και μυημένος στα μυστήρια του Θεού, μας λέει ότι:

«Ἔστι μὲν ἱεραρχία ... τάξις ἱερὰ καὶ ἐπιστήμη καὶ ἐνέργεια πρὸς τὸ θεοειδὲς ὡς ἐφικτὸν ἀφομοιουμένη ... Σκοπὸς οὖν ἱεραρχίας ἐστὶν ἡ πρὸς θεὸν ὡς ἐφικτὸν ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕνωσις.» (Περί τῆς Οὐρανίας Ἱεραρχίας, 3:1-2).

Δηλαδή:

«Η ιεραρχία είναι ιερή τάξη, νοερή κατάσταση, και ενέργεια η οποία όσο το δυνατόν συμμετέχει στην Θεία Ομοίωση ... Ο σκοπός της ιεραρχίας είναι να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να γίνονται όσο μπορούν σαν τον Θεό και να είναι ενωμένοι μαζί Του.»

Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι διοργανωμένη ως ιεραρχία διότι αυτός είναι ο σιγουρότερος τρόπος που μας φέρνει σε ένωση με τον Θεό. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι επίσης και ο σκοπός για τον οποίο αγωνίζονται όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Κάτω από τον Χριστό είναι ο χορός των ιεραρχών, η Σύνοδος των Επισκόπων, δηλαδή, οι οποίοι συνεδριάζουν υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος για να καθοδηγήσουν την Εκκλησία στο δρόμο της δικαιοσύνης. Η Σύνοδος αποτελείται από τους τοπικούς επισκόπους, ιεράρχες οι οποίοι έχουν εκλεχτεί από την Εκκλησία λόγω της οσιότητας και σοφίας τους για να φροντίσουν για τις ψυχές των πιστών στις επισκοπές τους. Οι επίσκοποι αντιπροσωπεύονται στις ενορίες από τους ιερείς, άνδρες οι οποίοι έχουν γνώση των θείων πραγμάτων και δύνανται να μεταδώσουν αυτή τη γνώση και εμπειρία στους πιστούς δια του κηρύγματος και των Αγίων Μυστηρίων. Ακολουθούν οι υπόλοιπες τάξεις της ιεραρχίας. Οι διάκονοι βοηθούν τους ιερείς στις ακολουθίες και στην κατήχηση. Οι μοναχοί περνούν την ζωή τους στην υπακοή και στην άσκηση για να καθαρισθούν από τα πάθη. Στο τέλος, οι πιστοί του λαού αγωνίζονται για την σωτηρία τους μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς της ζωής με την βοήθεια του κλήρου. Τα κατώτερα μέλη της Ιεραρχίας (τα οποία είναι λιγότερο μυημένα στα θεία μυστήρια) μιμούνται τα ανώτερα μέλη (τα οποία έχουν λάβει μεγαλύτερη μερίδα της Θείας Χάριτος). Με την υπακοή στις προς σωτηρίαν οδηγίες του ιεράρχου τους, κάθε πιστός πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Θεό. Κάθε τάξη οδηγεί την τάξη που την ακολουθεί προς τα πάνω. Με αυτό τον τρόπο κάθε μέλος της ιεραρχίας προοδεύει στην αρετή, και ολόκληρη η Εκκλησία σύσσωμη λειτουργεί αρμονικά εν πνεύματι ειρήνης και αγάπης.

Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Παρεισδύει, όμως, η αμαρτία, και η αρχή της αμαρτίας είναι η παρακοή. Η πρώτη αμαρτία διεπράχθηκε όταν ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν τον Θεό στον Παράδεισο και έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό πριν τον προκαθορισμένο από τον Θεό καιρό. Έτσι βρέθηκαν έκπτωτοι από τον Παράδεισο και εξόριστοι από την παρουσία του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει σε όσους κάνουν παρακοή στην Ιεραρχία της Εκκλησίας: Πέφτουν σε σχίσμα και αίρεση, και εκπίτπουν από την σωτηριώδη αγκαλιά της Εκκλησίας. Πώς συμβαίνει αυτό; Άνθρωποι, συχνά άνδρες του κλήρου, γεμίζουν από ματαιοδοξία, και αρχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως πηγή εξουσίας και διδασκαλίας αντί της Συνόδου των Επισκόπων. Γεμάτοι υπερηφάνεια, λέγουν πράγματα που είναι αντίθετα από αυτά που λέγει η Εκκλησία και την εγκαταλείπουν. Διαβάζουμε τέτοια πράγματα στα βιβλία της ιστορίας, βλέποντας και παρόμοια να συμβαίνουν στις ημέρες μας. Ο Θεός να μας διατηρεί πάντα εν τω συνδέσμω της ενότητος και της υπακοής στην Εκκλησία.

Αδελφοί μου εν Χριστώ και τέκνα μου Πνευματικά,

Ακριβώς λόγω υπακοής δέχθηκα να γίνω Μητροπολίτης Αμερικής. Το αξίωμα αυτό υπερβαίνει την ικανότητα και την δύναμή μου. Χίλιοι λόγοι έρχονται στο νου γιατί θα έπρεπε να μη δεχθώ την θέση αυτή και να συνεχίσω απλά ως Επίσκοπος Βοστώνης. Αλλ᾽ η υπακοή στην Ιερά Σύνοδο μου ανατρέπει την κάθε αντίρρηση και διαμαρτυρία. Εάν δεν υπακούσω στους ανωτέρους μου, πώς θα ζητήσω υπακοή από τους μαθητές μου; Ή αν παρακούσω την Εκκλησία, πώς να ισχυρισθώ ότι αντιπροσωπεύω την Εκκλησία; Εάν δεν κόψω το θέλημά μου και ακολουθήσω το θέλημα του Θεού, πώς να περιμένω βοήθεια από τον Θεό στο ποιμαντικό μου έργο; Όλα μου τα χρόνια ως επίσκοπος αγωνίσθηκα για την ενότητα της Εκκλησίας, η οποία βασίζεται στην υπακοή προς την Ιεραρχία. Τώρα βλέπω την Εκκλησία ενωμένη, και αδελφούς συνηγμένους μαζί που πρώτα ήταν χωρισμένοι. Όπως εκφωνεί ο Προφητάναξ Δαυίδ:

Ιδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τὸν Ἀαρῶν, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. (Ψαλμ. 132:1-2)

Όντως, δεν υπάρχει τίποτα πιό ωραίο από το να βλέπουμε ειρήνη, ενότητα, και αγάπη. Για μένα η σημερινή ημέρα είναι ιδιαιτέρως εορτή της ενότητος της Εκκλησίας. Μαζί μου στέκονται και με τιμούν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Συρακουσών κ. Ανδρόνικος της Ρωσσικής Εκκλησίας της Διασποράς, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φωτικής κ. Αυξέντιος της Ιεράς Μητροπόλεως Έτνας (Καλιφορνίας) που συνδέεται με την Μονή Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής (Ελλάδος), οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι εκ Ρωμανίας Γαλατσίου κ. Διονύσιος και Μποτοσανίου κ. Ιωσήφ. Αν και για πολλά χρόνια ήμασταν χωρισμένοι λόγω της απάτης του πονηρού, σήμερον, όμως, ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε. Οι Σύνοδοί μας τώρα απολαμβάνουν πλήρη κοινωνία και η ομόνοια βασιλεύει εκεί όπου κάποτε υπήρχε διχόνοια και σύγχυση.

Xάρις δὲ τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεά!(Β᾽ προς Κορινθίους 9,15) Ευχαριστήρια επίσης οφείλονται στους εν Χριστώ αδελφούς μου, τους Ιεράρχες των τοπικών Εκκλησιών, οι οποίοι εργάστηκαν με τόση επιμέλεια για τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσὐνη μου, πρώτ' απ' όλα, στην Ιερά μας Σύνοδο στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύεται από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πειραιώς κ. Γερόντιο και Αττικής κ. Χρυσόστομο. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η Μητέρα μας Εκκλησία. Αυτή μάς γέννησε εν Πνεύματι στέλνοντάς μας τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αστορίας κυρό Πέτρο να διαποιμάνει τους Γνησίους Ορθοδόξους σε αυτή την χώρα. Επί πλέον, μας έχει στείλει και την ευλογία Της να λειτουργούμε ως Επαρχιακή Σύνοδος. Μου είναι αδύνατο να εκφράσω με λόγια την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι προς τους αδελφούς Ιεράρχες στην Ελλάδα. Υπήρξαν το μεγαλύτερο στήριγμα και για μένα προσωπικά αλλά και για την τοπική μας Εκκησία εδώ στην Αμερική σε όλες τις δοκιμασίες της όλα αυτά τα χρόνια.

Δεύτερον, θα ήθελα να αναγνωρίσω το χρέος μας στην Ρωσσική Εκκλησία της Διασποράς, η οποία αντιπροσωπεύεται σήμερα εδώ από τον αδελφό και συλλειτουργό Σεβασμιώτατο Ανδρόνικο. Η Ρωσσική Εκκλησία της Διασποράς χειροτόνησε επισκόπους για την Εκκλησία μας, μεταξύ των οποίων και τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας στην Αμερική, τον Μητροπολίτη Αστορίας Πέτρο. Η Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία Ελλάδος έλκει την αποστολική της διαδοχή από την Ρωσσική Εκκλησία της Διασποράς. Επί πλέον, η Ρωσσική Εκκλησία έχει ευλογήσει όλη την χώρα μας με ολόκληρο χορό νέων αγίων: τον Άγιο Γερμανό Αλάσκας, τον Ἀγιο Πέτρο των Αλεούτων, τον Άγιο Ιννοκέντιο Αλάσκας, τον Άγιο Ιωάννη του Σαν Φρανσίσκο, τον Ἀγιο Φιλάρετο Νέας Υόρκης, και άλλους. Μερικοί από αυτούς τους αγίους, όπως ο Αγ. Ιωάννης τού Σαν Φρανσίσκο και ο Αγ. Φιλάρετος Νέας Υόρκης, επισκέφθηκαν ακόμη και αυτόν τον ιερό Καθεδρικό Ναό σε πολλές περιστάσεις.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου και ιδρυτή αυτού του Καθεδρικού Ναού, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο. Η ακράδαντη υποστήριξή του μου έδωσε την δύναμη που μου χρειαζόταν. Βασίζομαι στην σοφία του να με καθοδηγεί τα επόμενα χρόνια, και στην ποιμαντορική του εμπειρία να με βοηθεί στην ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας στην Αμερική. Το θάρρος του μπροστά στις αντιξοότητες της ζωής εμπνέει συνεχώς όχι μόνον εμένα αλλά και ολόκληρη την Εκκλησία.

Τέλος, ζητώ τις προσευχές όλων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών που συνάχθηκαν σήμερα εδώ για να εορτάσουμε την ενότητά μας. Μόνο με τις πρεσβείες σας προς τον Θεό θα μπορέσω να βρώ την δύναμη να κυβερνήσω την Εκκλησία. Παρακαλώ να προσεύχεσθε για μένα, και να γνωρίζετε ότι οι προσευχές μου, αν και ανάξιες, κατευθύνονται συνεχώς προς τον Χριστό πάνω στον Ουρανό για την βοήθεια και την σωτηρία των ψυχών σας.

Είθε ο Θεός να ευλογήσει αυτόν τον Καθεδρικό Ναό, την Επαρχιακή μας Σύνοδο, τον Κλήρο και όλους τους πιστούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Η ευλογία του Κυρίου μας να είναι με όλους σας.

Orthodox Awareness

Why the True Orthodox Are Truly Orthodox

A Rejoinder to Fr. Basil Gregoriates and an Apology for Breaking Communion with Ecumenist Bishops

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy. Read more...

Missions

Saint Matthew the Evangelist, Jonesboro, Arkansas

Jonesboro is a town located near the Eastern border of Arkansas, with a population of approximately 60,000. From a human standpoint, it’s not the most likely candidate for a traditional Orthodox mission, but for an Orthodox Christian who orders his priorities around Christ and His Church, it makes perfect sense. Read more...

Youth

2023 Youth Conference

Please join us for the 2023 youth conference in Chicago, IL! To learn more, visit the home page or visit the conference website.

Ask A Priest

Forty Day Memorial Service

Q. Can you please explain the significance of the forty day memorial service? An Evangelical family asked one of our relatives that question. We said that it’s best to ask a clergy member. Thank you in advance for your response. (We will forward it to them as soon as possible).
-P. & M. G. Read more...