ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΕΜΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στίς 15/28 Φεβρουαρίου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε νέο Βοηθό Ἐπίσκοπο γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀμερικῆς. Ὁ Θεοφιλέστατος Βενέδικτος, ἐμψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀστορίας, ἐξελέγη νά ἀνέλθη στόν ἀνώτατο βαθμό τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ὁ Θεοφιλέστατος θά χειροτονηθῆ στίς 1/14 Μαρτίου 2024 ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. κ. Καλλίνικο καί τούς Ἀγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἱερά Μονή τῶν Ταξιαρχῶν στά Ἀθίκια Κορινθίας, ἐκεῖ ὅπου ἔγιναν καί οἱ χειροτονίες τοῦ Σεβασμιωτάτου πρώην Ἀμερικῆς Παύλου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Πελαγονίας Μαξίμου. Ἡ χειροτονία τελεῖται δεόντως στήν Ἑλλάδα, ὥστε νά γνωρίση ὁ Θεοφιλέστατος ἀπό κοντά τούς ἐν Ἑλλάδι Ἁγίους Ἀρχιερεῖς. Ὁ ἐμψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀστορίας Βενέδικτος θά ὑπηρετήση σέ ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολη ὡς βοηθός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Καλοῦμε τούς πιστούς νά προσευχηθοῦν γιά τόν Θεοφιλέστατο Βενέδικτο.

Ενημέρωση: Η χειροτονία του Επισκόπου Βενέδικτου μεταφέρθηκε 2 ημέρες αργότερα για την Πέμπτη 1/14 Μαρτίου 2024.

[English]

Orthodox Awareness

The Reading is from the (False) Prophecy of Paisios

In the August 6, 2009 edition of the newspaper «Ελεύθερη Ώρα» (Free Time), the following article was published with the title “Grapsas, Paisios and the Prophecy!”:

“There was another prophecy for General Grapsas and they feared it.

For some time now the prophecy of Elder Paisios is circulating. Certainly, while the prophecy is one thing, reality is something else, but somewhere there is an extreme. Read more...

Missions

Saint John of Kronstadt - Bunnell, Florida

St. John of Kronstadt Orthodox Church began as a mission parish in the year 2000, in a home chapel in Palm Coast, FL – a small town on Florida’s northeast coast located between St. Augustine and Daytona Beach. After two years, it became necessary to have services in area community centers, rented for Sundays and other Holy Days. Read more...

Youth

2023 Youth Conference

Please join us for the 2023 youth conference in Chicago, IL! To learn more, visit the home page or visit the conference website.

Ask A Priest

Fasting

Q. There seems to be a lot of variation in how people observe fasting, but my confessor told me to fast from oil on Wednesday and Friday. Oil is a pretty vague category, though, and I was wondering if I could get a more explicit description of what kinds of food and drink are excluded on strict fast days. Read more...