Ἐγκύκλιος Χριστούγεννων 2011

Αγαπητά Τέκνα εν Κυρίω,

Σολομών, ο σοφώτατος των βασιλέων, προφητέυει στις Παροιμίες του, Η Σοφία ωκοδόμησεν εαυτή όικον, και υπήρεισε στύλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα, εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον, και ητοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, λέγουσα, ος εστιν άφρων, εκκληνάτο προς με, και τοις ενδεέσι φρενών είπεν, έλθατε, φάγετε των εμών άρτων, και πίετε οίνον ον εκέρασα υμίν. (Παρ. θ, 1-5.)

Σήμερα Ιησούς Χριστός, η Σοφία του Θεού, εκπληρώνει αυτή την προφητεία. Ενδύεται με ανθρόπινη σάρκα, και κτίζει τον οίκον του σώματος Του, με την Γέννησή Του από την Παναγία Θεοτόκο. Έτσι, συνδέει το Θεό με τον άνθρωπο, και κάνει τους δύο - ενα. Μας καλέι να γευθούμε από τη πνευματική τράπεζά Του, και να συμμετέχουμε στη βασιλεία των Ουρανών.

Κατά τον έκτο αιώνα μετά από την ενσάρκωση του Χριστου, ο μεγάλος αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκτησε ένα ναό, την Αγία Σοφία, αφιερομένη στη Σοφία του Θεού. Ήταν η πιό μεγάλη εκκλησία στην ιστορία του Χριστιανισμού, και μια τέλεια αντανάκλαση της δόξης και μεγαλοπρέπειας του Θεού. Ο Ιουστινιανός, έχοντας υπ΄ώψιν του πως η οικονομία της σωτηρίας μας άρχισε όταν η Σωφια του Θεού καταξιώθηκε να γεννηθεί στη φάτνη, εγκαίνιασε την εκκλησία ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τώρα, η δική μας Μητρόπολις εωρτάζει τα Χριστούγεννα με το κτήσημο ενός πιστού αντιγράφου της Αγίας Σοφίας στο πνευματικό μας κέντρο, την Ιερά Μονή της Αναλήψεως του Χριστου. Οι Πατερες έχουν κοπιάσει κατά την διάρκειαν της Νηστίας να τελειώσουν τα θεμέλια της εκκλησίας για τη Γέννηση του Σωτήρος μας. Έυχόμεθα ο Θεός να ευλογήσει αυτό το άγιο έργο, για να δοξασθεί το όνομά Του απ΄όλη την ανθρωπότητα. Όπως οι ειδολολάτρες στα αρχαία χρόνια προσήλθαν στην Ορθοδοξία όταν είδαν το ναό της Αγίας Σοφίας, έτσι ευχόμεθα αυτός ο άγιος ναός θα φέρει τους πλανεμένους στην οδό της Αληθείας και Σοφίας, και να είναι παρηγορία στους πιστούς στους δύσκολους καιρούς μας.

Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή της Σοφίας του Θεού να μας καλεί να εωρτάσουμε την Γέννηση του Χριστού, και να βοηθήσουμε – ο καθένας όπως μπορεί –σ΄αυτό το ευλογημένο έργο. Ας μημηθούμε τους Μάγους και να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Κύριο, για να λάβουμε χάρι και έλεος, όπως και αυτοί. Έτσι θα δοξάσουμε το άγιον Αυτού όνομα, και θα λάβουμε την ευλογία του Χριστού.

Ο εν φάτνη ανακληθείς Κύριος να είναι μαζι όλους Σας αυτή την χαρμόσυνη ημέρα.

Ο διάπυρος ικέτης,

Ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Hero-Worshipping: the Sickness of our Holy Struggle

“Trust ye not in princes, in the sons of men, in whom there is no salvation.”
(Psalm 145:3)

We mustn’t have absolute trust in human beings for our salvation, no matter what dignity they have. Human beings are changeable. Today they are saints, tomorrow—deniers. Today—sinners, tomorrow—righteous. We must have absolute trust in God, and in Him we must base our hopes of salvation. “Blessed is he of whom the God of Jacob is his help, whose hope is in the Lord his God” (Psalm 145:5). Read more...

Missions

Saints Peter and Paul Orthodox Mission, Tucson, Arizona

Saints Peter and Paul Orthodox Church is a beautiful mission parish near downtown Tucson, a city in southern Arizona. It was started in 1997 by Father John Bockman, who was a missionary Priest formerly serving missions in Tennessee and Massachusetts since 1990. Father John served the faithful in Tucson and the surrounding area in his home Chapel until his repose in November of 2000. His wife, Presbytera Valerie, continued to make her home Chapel available for the mission, with clergy from Saint Nectarios Orthodox Church in Seattle and His Eminence, Metropolitan Moses of Toronto (then of Portland), visiting to provide the Divine Services.

Read more...
Youth

2021 St. Xenia Camp

Greetings St. Xenia Camp family,

As previously announced, through the intercessions of St. Xenia, the prayers of so many of you, and with the blessing of Metropolitan Demetrius, St. Xenia Camp 2021 will return to Forest Acres in Fryeburg, Maine August 15-21! Given the continued impact of COVID-19, camp this year may yet be somewhat different from the past Forest Acres experiences. We are sharing this information ahead of registration so that all families can make an informed decision on whether they feel comfortable sending their camper(s) this year. [Read more...]

 

Ask A Priest

Forty Day Memorial Service

Q. Can you please explain the significance of the forty day memorial service? An Evangelical family asked one of our relatives that question. We said that it’s best to ask a clergy member. Thank you in advance for your response. (We will forward it to them as soon as possible).
-P. & M. G. Read more...